Rabu, 19 Februari 2014

"Anak Terluka Anak Ajaib"

Lokakarya "Anak Terluka Anak Ajaib"

Segenap staf dan tenaga pelaksana Pusat Spiritualitas Girisonta mengucapkan selamat kepada para peserta lokakarya "Anak Terluka Anak Ajaib". Adapun lokakarya ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Februari 2014. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rm. Bock Kastawa, SJ yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing.

Para peserta:

 1. Rm. Antonius Susanto, OMI
 2. Rm. Valerio Gusmao, Pr
 3. Sr. Irene, FCJ
 4. Sr. Lidwina Randa, JMJ
 5. Sr. Fransiska Rante, JMJ
 6. Sr. Divina, SPM
 7. Sr. Agatha Mugiyanti, PK
 8. Sr. Yohanna Retti Astuti, PK
 9. Sr. Helena Getrudi Sose, PK
 10. Sr. Karina Yuyun Katharina, PK
 11. Sr. Laurensia, PK
 12. Bp. FX Bambang K. Subowo
 13. Ibu Tabita
 14. Ibu Hendri Wijayatsih
 15. Ibu Sekar
 16. Sdr. Mario
 17. Sdri. Aty Wulandari

salam
admin


Tidak ada komentar: